Sinds 2012 kunnen basis- en middelbare scholen het predicaat excellent ontvangen. Dit werd in werking gezet door voormalig minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt.

Het Nederlandse onderwijs is een hoogvlakte. Ik wil dat de pieken ook zichtbaar worden”, sprak ze uit in 2012. Op 18 januari 2016 ontvingen 130 van de 210 scholen, die zich aangemeld hadden, van staatssecretaris Sander Dekker het predicaat excellent, wat zij vol trots meedeelden aan de rest van Nederland. De afgelopen weken ontvingen steeds meer scholen dit predicaat: sommige scholen blinken uit in vernieuwende manieren van lesgeven, sommige geven meer aandacht aan specifieke behoeftes van leerlingen en sommige investeren juist weer in extra tijd voor de gezondheid van de leerlingen.

De verschillen tussen scholen in Nederland kunnen enorm zijn; dit hangt veelal samen met de wijk waar de school ligt en de uiteenlopende niveaus van de leerlingen. Soms zijn die verschillen zo groot dat er wordt gesproken van ‘witte’ scholen, waar voornamelijk kinderen van autochtone afkomst zitten tot aan de zogeheten ‘zwarte’ scholen, waar voornamelijk kinderen van allochtone afkomst zitten. De scholen die in één van beide categorieën vallen, hebben vaak een bepaald imago. ‘Witte’ scholen hebben goed onderwijs en de ‘zwarte’ scholen hebben dit niet.

Naast vernieuwende manieren van lesgeven en investeren in de gezondheid worden de scholen beoordeeld op basis van andere criteria, maar dit verschilt per school. Excellente scholen zijn weliswaar saamhorig op het gebied van de titel, maar hoeven verre van identiek te zijn. De Onderwijsinspectie deelt mee: “Om ruimte te bieden aan de visie van de school en om het effectieve gebruik van deze ruimte te waarderen, is het niet wenselijk om excellentieprofielen vooraf voor te schrijven.”

Dat betekent dat scholen in alle wijken en met leerlingen van allerlei achtergronden een excellente school kunnen zijn. Ook de ‘zwarte’ scholen, die vaak een negatief imago hebben, krijgen hierdoor een kans om uit te blinken – als zij optimaal presteren, krijgen zij positieve aandacht in de media. Het excellente onderwijs kan veel betekenen voor de Nederlandse onderwijscultuur. Hoewel excellente scholen sterk van elkaar kunnen verschillen, kennen zij één overeenkomst: iets extra’s en unieks bieden aan hun leerlingen.

Kortom, in de toewijzing van het predicaat wordt rekening gehouden met de omstandigheden van scholen en de specifieke behoeften van hun leerlingen. Op deze manier kan excellent onderwijs bijdragen aan onderwijs op maat.

Wat betekent dit dan voor de goede scholen die geen excellent predicaat ontvangen? 

Zogeheten goede scholen zijn niet per se minderwaardig aan excellente scholen; het ontbreekt hen aan de extra’s die zij aan hun leerlingen geven. Ook doen niet alle scholen mee aan het excellente traject – scholen moet zichzelf aanmelden wanneer zij zich daartoe geroepen voelen en het excellente onderwijs willen handhaven in de toekomst.

De scholen die hun leerlingen echt iets extra’s, bijzonders en passend aanbieden, mogen in het zonnetje worden gezet; deze scholen onderscheiden zich van de rest en tonen aan dat excellent onderwijs de gewenste vruchten afwerpt. Wij bij DiplomaNu staan volledig achter het idee dat leerlingen onderwijs op maat behoren te krijgen en met onze individuele bijlessen proberen wij hier ons steentje aan bij te dragen.

Oordeel van onze klanten
[Gemiddeld: 0]