Excellente maatregel of niet?

Als het aan staatssecretaris Sander Dekker ligt, volgen alle leerlingen vakken op een hoger niveau als zij dit willen en aankunnen.

Met de nieuwe maatregelen wil ik leerlingen stimuleren om het maximale uit zichzelf te halen. Zo geef ik hen het expliciete recht om vakken op een hoger niveau te volgen”, vermeldt de staatssecretaris (OCW) Sander Dekker in zijn brief aan de Tweede Kamer. “In lijn met de definitie van de Onderwijsraad, zie ik maatwerk als een manier om élke leerling, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, meer op zijn talenten aan te spreken”.

In de praktijk zou dit als volgt gaan:

U heeft bijvoorbeeld een leerling thuiszitten die met gemak een 9 staat voor zijn Engels op VMBO-T niveau, dan zou die leerling volgens het nieuwe plan van de staatssecretaris het vak Engels naar een hoger niveau kunnen tillen; in dit geval mag de leerling dan Engels volgen op een HAVO niveau. Leerlingen blinken hierdoor uit en kunnen dit later toepassen voor betere resultaten in de toekomst.

Het onderwijs vernieuwen en verbeteren is al jarenlang een ongeschreven motto van het kabinet en van mensen die werken in het onderwijs, maar wat doet deze vernieuwde verbetering met ons onderwijsklimaat?

In het huidige klimaat is er al een vorm van het op maat gemaakte onderwijs; leerlingen kunnen bijvoorbeeld nu al één of twee jaar van tevoren examenvakken afsluiten, ze mogen vakken volgen op het vervolgonderwijs (Pre-University) en ze kunnen het VWO versneld afleggen. Die huidige maatregelen zijn er al, maar die worden vooral toegepast op leerlingen van het VWO. Deze nieuwe verbetering zou het toegankelijker moeten maken voor leerlingen op elk niveau; namelijk van praktijk-onderwijs tot aan het gymnasium.De vernieuwde verbetering zou het onderwijsklimaat in Nederland uitdagender moeten maken voor de leerlingen; ze kunnen zichzelf beter ontplooien en dit kan voor de leerlingen later gunstig zijn.

Mogen leerlingen die zwakker zijn in een bepaald vak dan dat vak op een lager niveau volgen?

Leerlingen hebben er, volgens de staatssecretaris, geen baat aan om vakken op een lager niveau te kunnen volgen. „Je maakt het voor leerlingen te makkelijk. Daar moet je mee uitkijken, want dat brengt de kwaliteit van het onderwijs in gevaar”, vermeldt hij. Hij vindt dat flexibiliteit naar beneden toe niet kan, omdat je daar als leerling niets aan hebt en het jouw diploma minder waard maakt. Het LAKS en Oudervereniging Balans zijn het hier niet mee eens en staan achter het plan om leerlingen vakken op een lager niveau te laten volgen. Zij denken namelijk dat leerlingen met dyslexie en dyscalculie hier wat aan kunnen hebben.

De staatssecretaris heeft met de VO-raad in het Sectorakkoord VO 2014-2017 besloten om meer flexibiliteit te creëren in het voortgezet onderwijs en wij bij DiplomaNu vinden dat een goede investering voor de toekomst.

Oordeel van onze klanten
[Gemiddeld: 0]