Coderen, programmeren, robots bouwen, apps creëeren… Tegenwoordig kan men veel meer met de huidige technologie dan grofweg twintig jaar geleden. De toekomst ligt daar, maar de huidige scholier wordt daar veel te weinig op voorbereid. Een extra schoolvak als programmeren kan daar verandering in brengen, maar is het nodig om leerlingen méér vakken aan te bieden?

Als het aan het Amsterdamse Metis Montessori College ligt wel. Zij denken dat het vak juist heel belangrijk kan zijn voor de technische ontwikkeling van de leerlingen. Op die school krijgen leerlingen vanaf de eerste klas het vak aangeboden; zodoende besteden de leerlingen enkele uren per week aan programmeren.

Een geweldige vooruitgang voor die ene school in Amsterdam, maar zou dit kunnen worden overgenomen in andere delen van Nederland?

Is de rest van het basis of voortgezet onderwijs ook klaar voor dit extra vak?

Verplichten

In landen als Finland en Engeland worden leerlingen al verplicht om te programmeren vanaf de basisschool tot aan het einde van hun middelbare schoolcarrière: dit allemaal met het oog op de groeiende IT sector waar de vraag voor mensen steeds meer wordt. Ook in Nederland groeit die dringende vraag naar mensen in de IT, maar met de vooruitblik op robotisering; winkelpersoneel, typistes etc. zullen verdwijnen, worden wij in ons land nog steeds te weinig voorbereid voor die prangende kwestie.
Een pleidooi voor het verplichten van het vak programmeren kan misschien een uitkomst bieden voor de jonge leerlingen die nu al ploeteren in de schoolbanken. Zo zullen de leerlingen in ons land gelijk aan elkaar zijn wanneer ze de arbeidsmarkt betreden en zijn hun kansen op het vinden van een baan vergroot én verspreid.

Programmeren: een nieuwe “taal”

Op het gebied van lezen en wiskunde scoort ons land nog hoog in vergelijking met andere Europese landen. Maar waar wij op een nummer tien of vijftien staan, schieten de Aziatische landen aan ons voorbij. Als klein land kunnen we wellicht concurreren met landen als Zuid Korea of Japan door onze leerlingen iets extra’s aan te bieden: een unieke “taal” in verschillende uitvoeringen (zoals HTML, JavaScript, CSS etc.)  die over de gehele wereld hetzelfde wordt “gesproken”.

‘Waarom die concurrentie met die Aziatische landen? Nederland doet het goed genoeg’,  wordt er onterecht gedacht. Die concurrentiestrijd is er altijd al geweest en zal in de toekomst blijven. Nederland is al vooruitstrevend genoeg, maar het kan altijd nóg veel beter.

Géén druk

“De huidige leerling wordt al doodgegooid met genoeg vakken en een extra intensief vak als deze kan hen wellicht nog meer stress bieden”, wordt er misschien nu gedacht. De druk die op de schouders van de leerlingen komt, kan worden weggenomen door dit vak te introduceren in groep 1 van de basisschool; op spelenderwijs de kinderen kennis laten maken met de IT. Kinderen zo jong als drie jaar kennen de computer, de iPad en alle spelcomputers al – voor hen zou het vak programmeren dus niet als totale schok komen indien dit in het begin van hun schoolcarrière op een speelse manier wordt aangeboden.
Net zoals het vak biologie dat verplicht wordt gesteld, maar uiteindelijk de leerling zelf ervoor kiest of hij/zij er mee doorgaat of niet: zo kan dit ook met programmeren.

Wij, bij DiplomaNu, steunen het plan om leerlingen het programmeren bij te leren. Met het oog op de toekomst, vinden wij dit een zeer goede investering en hopen we dat het vak programmeren later niet meer als extra wordt gezien, maar net zo normaal wordt als wiskunde of Engels. 

Oordeel van onze klanten
[Gemiddeld: 5]