Dat is waar de ChristenUnie afgelopen week aan heeft gedacht en zichzelf afvraagt. De christelijk georiënteerde partij pleit ervoor om het vrouwelijk „overschot” voor de klas in te perken door de banen van onderwijzers aantrekkelijker te maken voor het mannelijk geslacht.

Zo komt de partij met het voorstel om meer fulltime banen te creëren, omdat mannen, volgens de ChristenUnie, liever fulltime werken dan vrouwen. „Met zo’n 111.000 juffen en nog geen 18.000 meesters is het tijd voor meer en structurele actie”, vindt kamerlid Eppo Bruins.

Onrealistisch

In het, vooral primaire, onderwijs is er inderdaad een “overschot” aan vrouwen, maar het plan om meer mannelijke onderwijzers te creëeren door middel van fulltime banen vertoont een seksistisch beeld dat mannen meer tijd willen besteden aan hun baan om het gezin te onderhouden en dat vrouwen juist kiezen voor parttime functies om meer tijd te besteden aan het verzorgen van het gezin.

In evolutionaire zin komen deze primaire aspecten inderdaad naar voren, maar plaatsen wij de sekses in onze huidige tijd dan bij voorbaat niet al in verschillende hokjes? Er zijn tegenwoordig genoeg mannen die minder werken om zo meer tijd te kunnen doorbrengen met hun kinderen. Worden zij dan scheef aangekeken als zij juist parttime willen werken?

Onvrijwillig parttime

Nederland is een land met veel vrouwelijke parttimers; 76,9 procent van de vrouwelijke werknemers werkt parttime in ons land. Dit gebeurt niet altijd vrijwillig: vrouwen worden praktisch geduwd in die richting door hun werkgevers. Hen wordt gevraagd om een parttime functie aan te nemen met het oog op een eventuele zwangerschap. Dit allemaal in voordeel voor de werkgevers zodat zij bij een zwangerschapsverlof van hun vrouwelijke werknemer niet fulltime hoeven door te betalen.

Moet er dan niet meer worden gekeken naar werkgevers in plaats van de schuld af te doen op de vrouwen?

Het beeld dat de ChristenUnie schetst lijkt op het eerste ogenblik realistisch: er moet inderdaad gekeken worden om mannen meer te stimuleren voor een baan in het onderwijs, maar om de voorlopige aanpak neer te leggen bij het creëeren van meer fulltime banen komt voor nu niet over.

Het zou een mooier voorstel zijn van de ChristenUnie om een ander beeld te creëeren van het mannelijk geslacht; toon zorgzame mannen die graag willen verzorgen, onderwijzen en ondersteunen, want dit wordt nog steeds té vaak gezien als vrouwelijke “taak”.

Wij, bij DiplomaNu, streven naar gelijkheid van man en vrouw – zo ook in het onderwijs – en applaudisseren het voorstel dan ook van de ChristenUnie. Wij hopen dat het toekomstige plan van de partij ons voldoende inzicht zal kunnen brengen voor de gelijkwaardige toekomst voor het Nederlandse onderwijs.

Oordeel van onze klanten
[Gemiddeld: 5]